Utstyr til radioorientering

Det du må ha er en radiopeilemottaker.

figur 7Postene finner man ved hjelp av en radiopeilemottaker. Kart og kompass er hjelpemiddel til å planlegge veivalg og mottakeren gir deg retningen til postene.

Hver post er markert med et orienteringsflagg og har en klippetang som i vanlig orientering for å bevise at man har vært på posten. En liten radiosender på hver post sender postens kode/nummer som morsekode i perioder.

Radioorientering er lett å starte med og har alltid nye utfordringer for de mest erfarne. Alle finner posten ved å peile seg frem med radiomottakeren, men kanskje ikke den enkleste og raskeste veien blir valgt hvis man ikke bruker kart og kompass.

Styrken på signalet forteller deg avstanden til poste, jo nærmere jo sterkere lyd høres fra mottakeren. Peilemottakeren hjelper deg også med å bestemme retningen til postene ved å peile i ulike retninger, styrken på signalet er avhengig av hvilken retning man peiler.

Riktig rekkefølge postene skal finnes i er en av de største utfordringen, og siste utfordring er å være i området når posten sender ut peilesignalet (postene sender i ett minutt og er fire minutter avslått).

Sporten utfordrer på mange måter, fra teknikk til å bestemmer avstand og retning til taktikk og strategi ved å beregne veivalg og være tilstede på riktig tid. Det er alltid noe nytt å lære!

Se hvordan det er å løpe på video fra Ekeberg 2013.

<iframe src="//www.youtube.com/embed/Mt88yCmJwMw" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>