Bli medlem

Ønsker du å bli medlem av Radioorientering Norge? Fyll inn skjemaet under.

Kontigent vil bli sendt deg eller du kan innbetale til kontonummer 0530.29.71422
Kontingent senior kr. 200,00
Kontingent junior kr. 50,00