Teknikk og radio

Hvordan virker en radiopeilemottaker?

Signalet fra posten mottas gjennom en antenne i mottakeren, og avhengig av hvilken vinkel antennen har til senderen vil signalstyrken variere.

Når avstanden til senderen øker vil også signalet i mottakeren bli mindre. Dette er i tillegg avhengig av om signalet har fri sikt. De som har erfaring med radioorientering kan anslå avstanden ganske nøyaktig.

Hvor langt når signalet?

Rekkevidden på signalet i klassisk orientering er opp til 10km. Vanlig avstand mellom postene er fra 500 til 2km.

På kortbølge vil man høre signalet fra alle postene i klassiske løyper. VHF signalet stoppes av formasjoner som åser og fjell, så hvis man løper nede i et Dyb dal kan man risikere at man ikke hører postene.