En O-sport med radiopeiling etter postene

Radioorientering

Radioorientering (RPO) er en idrett hvor målet er å finne poster som er små radiosendere ved hjelp av kart, kompass og en radiopeilemottaker.

Vi arrangerer ukentlige kveldsløp på østlandet, flott morsjon å delta på etter jobb.

Har du litt erfaring fra vanlig orientering er det raskt å læte hvordan du peiler deg frem til postene.

Bli med på radioorientering !

Utfordringen i radioorientering er å finne postene som ikke er avmerket på kartet, du må peile deg frem til hver enkelt post.

Du kombinerer orientering, veivalg og strategi på hvilken rekkefølge du skal finne postene.

Kartet er hjelpemiddel til veivalget og markere peilinger til postene.

Styrken på signalet sier noe om avstand og med krysspeiling fra to eller flere ulike posisjoner får man en god indikasjon på plassering.

Det er fem poster, de sender et minutt hver og dette gjentas hvert femte minutt. Den mest optimale rekkefølgen postene skal finnes i eren av utfordringene.

Beste løper er den som kommer i mål på kortest mulig tid og har funnet alle postene.