Årets VM deltagere

Åtte VM deltagere er klare til reise til Korea i begynnelsen av September.

De som reiser er Jon, Ole, Karin, Christian, Hege, Simen, Svein og Øivind.