Innkalling årsmøte 8. mars

Det innkalles herved til

Årsmøte i Radioorientering Norge (RON)

Tid:        Lørdag 8. mars kl. 16.00
Sted:     NRRL lokalet på Rommen, Oslo

Saksliste

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og møtereferent
  3. Årsberetning 2013
  4. Regnskap 2013
  5. Innkomne forslag
  6. Kontingent og budsjett 2014
  7. Valg

Last ned saksdokumenter:

NB! For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2013 være betalt.

Valgkomiteen (LA5OQ Christian og LA1KP Øivind) er tilgjengelig for forslag på kandidater til styret.

Etter møtet vil det bli orientering om ungdoms-EM i RPO i 2016 som er tildelt Norge. Det vil også bli satt opp terminliste for 2014 så langt det er mulig. Meld fra til sekretær på svein@seokonsult.no i forkant av møtet på alternative dager du kan arrangere et løp. Sted kan fastsettes senere.

For styret i RON

Svein Olsen, LA6KCA
Sekretær

 

 

SKI-NM I RPO

NB! Løpet blir til fots på p-plass til Bygdøy Sjøbad kl.13. Altså ikke på Huk!

Som normalt avholdes det et uoffisielt NM i SKI-RPO i forkant av årsmøtet. Arrangør er LA5OQ Christian. Mulighet for dusj før møtet på NRRL kontoret.
Start:     kl. 13.00
Sted:     Pga. snøforhold vil startsted bli opplyst nærmere tidspunktet. Følg med på www.rpo.no

 

Vi serverer pølser og drikke før årsmøtet og tar kronerulling på dette for de som ønsker. Meld fra til svein@seokonsult.no slik at vi får en ide om hvor mange som ønsker dette i forhold til innkjøp.