Nybegynner i RPO

Det tar kort tid å lære seg å bruke en radiopeilemottaker. For å bli trygg på å finne postene i kombinasjon med kart og kompass må man øve, og de som øver blir flinke!

For å få en myk start kan man følge en opplæringsstige som gradvis introduserer flere teknikker og utfordringer, slik at man både mestrer å finne postene og det er fortsatt utfordringer som må løses.

På websidene er all nybegynnerinformasjon lagt under en egen kategori – opplæring