Bekreftelse medlemsregistrering

Takk for din innmelding i Radioorientering Norge! Håper du får mange spennende turer i skog og mark.

Vi vil sende deg kontigent om kort tid.

Med vennlig hilsen
Radioorientering Norge