Bli medlem

Ønsker du å bli medlem av Radioorientering Norge?

Kontakt oss på post@radioorientering.no

Eller møt opp på et av våre løp, det er helt gratis å låne RPO utstyr

Kontigent vil bli sendt deg eller du kan innbetale til kontonummer 0530.29.71422
Kontingent senior kr. 200,00
Kontingent junior kr. 50,00