RPO løp Drammensområdet

Arrangør Thomas Kaiser Planen er å ha løpet i Drammensmarka, nærmere bestemt fra Landfalltjern (59.768649, 10.160480) Veien ditt går forbi Drammen sykehus … Hans Hansens vei – Sanataorieveien – Underlia – Landfalltjernveien. Skiltet mot Landfallhytta, bomvei. Løpet er et 80m-løp… Start fra kl. 18 (jeg er nok ikke klar før […]

» Read more