Radio-o postjakt (fox-o)

Radio-o postjakt eller fox-o som er den internasjonale betegnelsen er et radioorienteringsløp hvor postene er radiosendere med kort rekkevidde. Postene peiles inn ved at løperen orienterer seg mot posten på kartet og peiler seg frem de siste 100-200 meter når senderen kan høres. På orienteringskartet er postene markert med postnummer fra […]

» Read more

Lær RPO

Den beste måten å lære RPO på er å bli med på løp. De første gangene tar det tid å peile retinger og danne seg et bilde av hvor postene er. Heldigvis er det raskt å lære, og etter 4-5 løp har man lørt seg hvordan mottakeren fungerer så godt […]

» Read more

Lær RPO, hvordan virker peilemottakeren

Funksjon til en radiopeilemottaker Radiopeilemottakerene er enkle å bruke. Frekvensen stilles inn til den som postene bruker. Hver post sender et fast morsesignal som gjør det enkelt å finne rett frekvens. Lydnivået justeres til et passende nivå. Jo nærmere posten er jo høyere blir lyden, og styrken angir derfor avstanden. […]

» Read more

RPO sendere og o-flagg

Postene er små radiosendere og et lite o-flag  markerer posten. Konkurransene er inndelt etter hvilken frekvens som brukes, henholdsvis 80m (kortbølge) eller 2m (VHF). Senderene for 80m løp bruker trådantenner hvor den ene tråden henges opp i et tre. På 2m er det en minder antenne som henger ca 2m over bakken […]

» Read more

RPO introduksjon

I Norge er det litt over 25 RPO løpere fra unge til gammle, og på våre løp og arrangementer deltar det fast rundt 10 personer. På verdensbasis er det noen tusen utøvere hvor de fleste er fra Europa. Det arrangeres både Nordisk Mesterskap, EM og VM i denne sporten! Radioorientering  begynte som […]

» Read more

Hva er radioorientering?

Radioorientering, også kalt radiopeileorientering (RPO), er en idrett hvor målet er å finne små skjulte radiosendere ute i terrenget ved hjelp av kart, kompass og en radiopeilemottaker. Det er ganske likt vanlig orientering bortsett fra at postene ikke er markert på kartet. Radioorientering er en unik spennende sport som gir friluftsopplevelser […]

» Read more
1 2