Praktisk informasjon

Oversikt over sider med praktisk informasjon til foreningen. Løp og arrangementer Regler RPO arrangementer Arrangere RPO løp   Foreningsinformasjon Lover for Radioorientering Norge Styret i Radioorientering Norge   Nett og informasjon Legge til nyheter på web   Nordisk 2019 Arbeidsområde på nett https://sites.google.com/view/nordicardf2019/start

» Read more

Regler RPO arrangementer

Oversikt over ulike regler knyttet til arrangementer for radioorientering Nasjonalt CUP regler, Radioorientering Norge NM regler, klassisk 80m og 2m NM regler, uoffisielt ski NM 80m NM regler, radiopostjakt (fox-o) åpent mesterskap NM regler, sprint 80m Internasjonale regler Nordisk mesterskap Nordic ARDF rules Nordic ARDF competition rules IARU-Region 1 regler […]

» Read more

Styret i Radioorientering Norge

Styret i RON  valgt ved ordinært årsmøte  05.mars 2024 Leder: Christian Dons LA5OQ Sekretær: Lars Rune Hartveit LA8TIA Kasserer: Thomas Kaiser LA0HO Vara: Øivind Solli LA1KP Revisor: Stein W. Johansen LA3ST NRRL’s RPO-manager:   Jon Sletvold LA9NGA Valgkomite: Steinar Moen LA5OM og Svein Olsen LA6KCA

» Read more

Årsmøte 12, mars 2016

Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til Årsmøte i Radioorientering Norge (RON) Tid:        Lørdag 12. mars kl. 16.00 Sted:     Hos LA3ST Stein, Solveien 98B, Oslo   Saksliste Åpning Valg av møteleder og møtereferent Årsberetning 2015 Regnskap 2015 Innkomne forslag Kontingent og budsjett 2016 –          Styret foreslår uendret kontingent i […]

» Read more
1 2 3