Styret i Radioorientering Norge

Styret i RON  valgt ved ordinært årsmøte  05.mars 2024 Leder: Christian Dons LA5OQ Sekretær: Lars Rune Hartveit LA8TIA Kasserer: Thomas Kaiser LA0HO Vara: Øivind Solli LA1KP Revisor: Stein W. Johansen LA3ST NRRL’s RPO-manager:   Jon Sletvold LA9NGA Valgkomite: Steinar Moen LA5OM og Svein Olsen LA6KCA

» Read more

Årsmøte 12, mars 2016

Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til Årsmøte i Radioorientering Norge (RON) Tid:        Lørdag 12. mars kl. 16.00 Sted:     Hos LA3ST Stein, Solveien 98B, Oslo   Saksliste Åpning Valg av møteleder og møtereferent Årsberetning 2015 Regnskap 2015 Innkomne forslag Kontingent og budsjett 2016 –          Styret foreslår uendret kontingent i […]

» Read more