Radio-o postjakt (fox-o)

Radio-o postjakt eller fox-o som er den internasjonale betegnelsen er et radioorienteringsløp hvor postene er radiosendere med kort rekkevidde. Postene peiles inn ved at løperen orienterer seg mot posten på kartet og peiler seg frem de siste 100-200 meter når senderen kan høres. På orienteringskartet er postene markert med postnummer fra […]

» Read more