Utfordring til dine kolleger

Vil du utfordre kolleger i radioorientering, er sport som er spennende og krever raske strategiske valg. Før start får dere opplæring fra Norges beste utøvere av sporten. Når starten går vinner den som har funnet alle postene og løpt i mål på kortest mulig tid.

kartpeilingMidlene vi får inn går uavkortet til vårt rekrutteringsarbeid.

Orientering om radioorientering
Sporten ligner orientering med kart og kompass, i tillegg til en radiomottaker. Hver post er en liten radiosender og er ikke markert på kartet. Jo nærmere man kommer jo sterkere blir lydsignalet fra radiomottakere. I tillegg peiles retningen slik at du vet hvilken kurs posten ligger.

Hvordan kåre en mester i radioorientering?

Postene setter vi ut i marka eller i et parkområde.  Vanskelighetsgrad kan vi avtale på forhånd. Om ønskelig kan vi lage en enkel og en vanskelig løype. Før start er det introduksjon og praktiske øvelser. Alle får med kart og telefonnummer til support.

Førstemann som har funnet alle postene og kommer i mål er årets mester. Det er mulig å gå flere sammen eller som en individuell konkurranse.

Jeg kan ikke noe om kart og kompass?

I en kort enkel løype er det ikke nødvendig med kart og kompass. Er løypa i skogen er det nyttig med et orienteringskart, erfaring fra turorientering eller er tilstrekkelig.

På Youtube er der flere filmer om sporten som eksempel:

Radioorientering Norge ble stiftet i 1987
De første løpene startet lenge før den tid, den gang utstyret brukte radiorør og ble drevet av store og tunge batterier.

Internasjonal sport

IMG_5773Sporten er verdensomspennende fra Asia, Amerika og Europa, det er flest løpere fra land i Øst-Europa. VM ble arrangert første gang i Polen i 1982. Siden den gang har det vært arrangert EM 19 ganger og VM 16 ganger. I Norge arrangerer vi ukentlige treningsløp, skandinavisk mesterskap og Norgesmesterskap.

Vanlige spørsmål og svar

Det er to ulike radiomottakere, kortbølge og VHF. De fungerer ganske likt og brukes i hvert sitt løp. Det mest vanlige er starte med  kortbølgemottakerne.

Det er flere konkurranseformer, normaldistanse med 5 poster, sprint med 12 poster og o-radioorientering hvor postene peiles innenfor soner på kartet .

Postene sender ut enkle morsesignaler i ett minutts sekvenser.

Rekkevidden er over 10km, men vanligvis er det maksimalt 1km mellom postene.

Et vanlig løp har en lengde på 4-6km og de beste løper på 50 til 60 minutter.

En helaften med radioorientering?

Alle stiller like uerfarne i radioorientering. Hodet brukes like mye som beina i å finne frem, og dette blir garantert noe å fortelle kolleger og venner om i etterkant.

Ta kontakt med oss for informasjon og booking.

Hva det koster? Det er opp til dere, men vi håper dere kan støtte arrangementet med 100 til 200kr pr deltager.

Et passende antall deltagere er 10 til 25 pr løp.

Vil du vite mer?

Kontakt oss!