Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Radioorientering Norge 2021

Årsmøtet i fjor ble avlyst på grunn av koronaen, og i år ser vi også liten mulighet til å avholde fysisk årsmøte.

Vi prøver oss derfor i første omgang med digitalt møte i Teams.

Tid: mandag 1. mars 2021 kl. 18.00.

Vi benytter Teams. De som ønsker å delta må melde seg på ved å sende en e-post til Hege og Knut innen 27.februar.

De som melder seg på vil få en e-post med oppskrift og link til Teams-møtet fra Styret ved LA8TIA Lars-Rune.

Vedlagt ligger forslag til dagsorden, årsmelding RON 2020, regnskap 2020 og forslag til budsjett 2021.

Som følge av koronasituasjonen og lav aktivitet ble det ikke purret på manglende innbetaling av årskontingent i 2020.

Styret har i styremøte 22.jan i år vedtatt at det ikke purres på kontingent for 2020 og stemmerett på årsmøte i år har alle som har betalt kontingent for 2019 eller senere.

Forslaget er å beholde kontingenten uendret og noen har allerede betalt kontingent 2021 allerede til vårt bankonto 0530.29.71422 .

Også i år legges det opp til at alle O-kart dekkes av RON. En eventuell løpsavgift (som vi har på selve NM) blir diskutert på årsmøte.

Valgkomitee (LA1KP/LA5OQ) fremlegger forslag til valg RON på årsmøtet.

Det planlegges førøvrig ski-RPO lørdag 13. mars og første vårløp lørdag 13. april.

Bestillinger

Bestilling er stengt for denne hendelsen.

Legg igjen en kommentar