Nordisk Mesterskap Danmark

Bli med på Nordisk Mesterskap i RPO i Hillerød, Danmark fra 17 til 19 september.

Sjekk vedlegg med invitasjon.

Eksperimenterende Danske Radioamatører (E.D.R.) har hermed fornøjelsen at invitere til Nordisk Mesterskab i RadioPejleOrientering (RPO), som i år vil finde sted i skovene omkring Hillerød, ca. 35 km nord for København.

Tid : 17. – 19. september 2021
Stævnecenter: Nordisk Lejrskole & Kursuscenter, Danhostel Hillerød, Lejrskolevej 4, DK 3400 Hillerød
tlf. +45 48 26 19 86
www.hillerodhostel.dk

Lejrskolen ligger i den sydlige udkant af Hillerød. Kort med placering og kørevej-ledning findes på ovennævnte web-adresse.

Talk in: Mobil tlf. +45 22 69 72 16

Program:

Fredag d. 17. september:
Fra 12:00: Ankomst, indcheckning
16:00: Start 80 m Sprint

Lørdag d. 18. september:
08:00 Morgenmad
11:30 Afgang til startsted
13:00 Start 80 m klassisk
ca.19:00 Middag/Hamfest

Søndag d. 19. september:
08:00 Morgenmad
09:00 Afgang til startsted
10:00 Start 2 m klassisk ca
14:30 Præmieuddeling og afslutning

Regler og Klasseinddeling: Løbene afvikles efter Regler for Nordisk Mesterskab i Radiopejleorientering, udgave december 2013, inklusive Appendix 4 (Sprint).

Sjekk vedlegg med invitasjon.

 

Indkvartering
Indkvartering på Danhostel Hillerød kan tilbydes i begrænset omfang, idet der er forhåndsreserveret et mindre antal dobbeltværelser og familierum (max. 4 personer).

Deltagere, som ønsker indkvartering på Danhostel Hillerød, bedes kontakte undertegnede pr. mail ( oz9va@private.dk ) snarest muligt og senest d. 1. august for nærmere instruks vedrørende booking og betaling.

En alternativ indkvarteringsmulighed er Hillerød Camping, www.hillerodcamping.dk , som har et antal campinghytter til rimelige priser. Campingpladsen ligger centralt i Hillerød, ca. 10-15 minutters kørsel fra Danhostel.

Middag/Hamfest, lørdag

Som traditionen byder, vil der blive arrangeret fælles middag og Hamfest lørdag aften. Nærmere detaljer om denne del af arrangementet vil blive oplyst senere; men hvis man ønsker at deltage, bedes deltagerantal angivet på tilmeldingsskemaet.

Covid-19

Deltagerne må selv sørge for at orientere sig om, hvilke Corona-restrik-tioner der eventuelt fortsat er gældende på tidspunktet for stævnet. Dette gælder især regler for indrejse til Danmark. Det anbefales at medbringe Corona-pas eller attest for negativ PCR-test.

Betaling

Startgebyrer samt deltagelse i Middag/Hamfest betales kontant til arran-gørerne i forbindelse med indcheckningen.

Indkvartering på Danhostel Hillerød betales online i forbindelse med booking efter nærmere instruks.

Tilmelding Brug vedlagte skema, som sendes pr. mail til oz9va@private.dk

Tilmeldingsfrister
• 1. august 2021, hvis der ønskes indkvartering på Danhostel Hillerød.
• 14. august 2021, hvis man selv arrangerer indkvartering, men ønsker at deltage i middag/Hamfest lørdag.
• 27. august 2021 i øvrigt.

Eventuelle spørgsmål til undertegnede på mobil +45 22 69 72 16 eller til ovennævnte E-mail-adresse.

De seneste nyheder om stævnet kan også ses på: www.oz7fox.dk

Vi ses i Hillerød !
Birkerød, d. 9. juli 2021
OZ9VA, Arne H. Jensen
RPO-Manager

Tilmelding til Nordisk Mesterskab i RPO 17.- 19. september 2021
Navn: ___________________________________ Call : ____________
Adresse: _______________________________________________________
Land: _______________________________________________________
Fødedato: _____________ Køn: ____________ Klasse: ____________
Deltager i (sæt kryds): 80 m sprint:  80 m klassisk:  2 m klassisk : 
Forventet ankomst: _______________________________
Antal ledsagere: __________
Middag/Hamfest: Antal ____
Scannes og sendes til oz9va@private.dk .

Legg igjen en kommentar