Felles EKT bestilling

Jeg tar opp bestilling på EKT brikker. Lånebrikkene jeg har kjøpt er frie for strøm og jeg vil henstille alle å kjøpe egne brikker for å få registret tid på RPO løpene.

Pris er 598kr pr stk, hvis vi klarer å bestille min 10 stk er prisen 558kr pr stk.

Frist 1 juni.

EKT brikke versjon 5

EKT brikke versjon 5