Styret i Radioorientering Norge

Styret valgt ved ordinært årsmøte 2019

Leder: Knut E. Heimdal LA6XI

Sekretær: Hege Andersen

Kasserer: Thomas Kaiser LA0HO

Vara: Lars Rune Hartveit LA8TIA

Revisor: Stein W. Johansen LA3ST

NRRL's RPO-manager:   Jon Sletvold LA9NGA