Styret i Radioorientering Norge

Styret i RON  valgt ved ordinært årsmøte  18.mars 2023

Leder: Øivind Solli LA1KP

Sekretær: Lars Rune Hartveit LA8TIA

Kasserer: Thomas Kaiser LA0HO

Vara: Christian Dons LA5OQ

Revisor: Stein W. Johansen LA3ST

NRRL’s RPO-manager:   Jon Sletvold LA9NGA

Valgkomite: Steinar Moen LA5OM og Svein Olsen LA6KCA