Første RPO løp på barmark i 2016 arrangeres Onsdag 6. April

Parkering Huk Startsted RO_lop_060416
Løpet går på Bygdøy med start kl. 18:00
Dette blir et 80 meter løp og arrangør er LA5OM Steinar

Start fra parkeringsplassen på Huk kl. 18:00 onsdag 6. april.

Vi tar sikte på strålende sol og passe temperatur for et RPO løp.

Det er mulig å låne mottaker.

V E L K O M M E N !