Solskinn og fox-o 16 juni Trollvann

Clipboard01Det meldes om sol og varmt sommervær. Bli med på radioorientering denne sommerdagen.

Trollvann 5000


RPO med poster på kartet er fox-o.

Start fra Trollvannstua på Grefsen i Oslo og løpet går på et 1:5000 kart så det blir ikke veldig langt i km men utfordringen ligger i mange poster og riktig rekkefølge. Det blir 12 poster i tillegg til målpost.

Start kl 17:30 til 18:30

EMIT brikke, ta med dette de som har.

Kartpris: 30kr

NB! Jeg vil gjerne har informasjon om hvem som kommer slik at jeg kan trykke opp rett antall kart (overtrykker med postsymboler)

Kartlink

Frekvenser og kode på post 1 til 12 som er trykket på kartet:

Frekvense alle poster er 3.580MHz

H1-H5: Hurtig morse post 1 – 5

L1-L5: Sakte morse post 1-5

Bokstavkode O og S – saktemorse.

 

Arrangør:

Jon Sletvold

tlf 91179562