Fox-o resultater

Årets fox-o løp fra Trollvann var en løype med 10 poster på 1:5000 kart og total løypelengde ca 3.2km

Utfordringen ble dessverre litt feil da tre poster var nummerert feil (post 1 var merket post 2 osv), noe som skapte forvirring da men ikke fikk plassert seg på rett sted hvis man lyttet til postens signatur.

Gledelig med fire nye deltagere som er kolleger fra Steria, og de fant alle postene!

TrollvannFoxO.FOX-O

Fasit fox-o

Plakat

Plakat i gresset

CameraZOOM-20150616190239904

Tobias i mål til klart bestetid

CameraZOOM-20150616191742958

Håvid inn til 2-dre plass

CameraZOOM-20150616192111920

Stian, god tid men manglet en post

Selfie

Selfie, venter på målgang

 

 

 

 

 

 

 

 
Plass Deltaker Tid Poster Cup p.
1 Eilertsen Tobias 00:50:56 10 10,00
1 Engmark Håvid 01:07:29 10 7,95
2 Sandven Håvard 01:23:48 10 5,75
3 Bolstad Mads 01:23:53 10 5,74
4 Ingebrigsen Øystein 01:25:51 10 5,51
5 Tenfjord Frank 01:26:38 10 5,41
6 Eilertsen Stian 01:08:47 9 5,00
7 Garpestad Ole 01:14:33 8 5,00
8 Moen Steinar 01:14:49 8 5,00
9 Solli Øivind 01:26:49 8 5,00
10 Andersen Hege 01:28:38 8 5,00
11 Garpestad Karin 01:19:01 7 5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splittider, tabellen blir dessverre litt merkelig i wordpress

1.
Eilertsen Tobias (1)
RPO
50:56
  5:03- 2  4:26- 1  2:31- 1  9:27- 5  5:50- 2  4:41- 1  6:20- 1  6:32- 6  3:45- 1  2:21- 1
   1:08     0:00     0:00     2:18     0:04     0:00     0:00     3:19     0:00     0:00
   5:03- 2  9:29- 2 12:00- 1 21:27- 1 27:17- 1 31:58- 1 38:18- 1 44:50- 1 48:35- 1 50:56- 1
   1:08     0:35     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00
     94       37       92       90       91       32       34       33       35      249
2.
Engmark Håvid (1)
RPO
67:29
  8:33- 7 13:13- 8  5:07- 4  7:39- 2  9:10- 7  4:55- 2  6:36- 2  4:48- 2  4:05- 2  3:23- 2
   4:38     8:47     2:36     0:30     3:24     0:14     0:16     1:35     0:20     1:02
   8:33- 7 21:46- 8 26:53- 7 34:32- 4 43:42- 5 48:37- 4 55:13- 2 60:01- 3 64:06- 3 67:29- 2
   4:38    12:52    14:53    13:05    16:25    16:39    16:55    15:11    15:31    16:33
     92       94       37       90       91       32       34       33       35      249
3.
Sandven Håvard (1)
RPO
83:48
  6:27- 6  7:41- 4  9:18- 7 12:50- 7  8:31- 5  8:42- 5 11:31- 5  5:25- 4  4:23- 4  9:00- 7
   2:32     3:15     6:47     5:41     2:45     4:01     5:11     2:12     0:38     6:39
   6:27- 6 14:08- 5 23:26- 4 36:16- 5 44:47- 6 53:29- 5 65:00- 5 70:25- 5 74:48- 4 83:48- 4
   2:32     5:14    11:26    14:49    17:30    21:31    26:42    25:35    26:13    32:52
     35       33       34       32       91       90       92       37       94      249
4.
Bolstad Mads (1)
RPO
83:53
  6:26- 5  7:52- 6  9:16- 6 12:48- 6  8:46- 6  8:34- 4 11:31- 5  5:26- 5  4:16- 3  8:58- 6
   2:31     3:26     6:45     5:39     3:00     3:53     5:11     2:13     0:31     6:37
   6:26- 5 14:18- 6 23:34- 5 36:22- 6 45:08- 8 53:42- 7 65:13- 6 70:39- 6 74:55- 5 83:53- 5
   2:31     5:24    11:34    14:55    17:51    21:44    26:55    25:49    26:20    32:57
     35       33       34       32       91       90       92       37       94      249
5.
Ingebrigsen Øystein (1)
RPO
85:51
  6:12- 4  7:51- 5  9:32- 8 12:53- 8  8:19- 4  8:49- 6 11:22- 4  5:23- 3  5:15- 7 10:15- 8
   2:17     3:25     7:01     5:44     2:33     4:08     5:02     2:10     1:30     7:54
   6:12- 4 14:03- 4 23:35- 6 36:28- 7 44:47- 6 53:36- 6 64:58- 4 70:21- 4 75:36- 6 85:51- 6
   2:17     5:09    11:35    15:01    17:30    21:38    26:40    25:31    27:01    34:55
     35       33       34       32       91       90       92       37       94      249
6.
Tenfjord Frank (1)
RPO
86:38
  6:03- 3  7:54- 7  4:22- 2  8:27- 3 11:25- 8  8:10- 3 22:34- 8  7:28- 8  4:52- 6  5:23- 4
   2:08     3:28     1:51     1:18     5:39     3:29    16:14     4:15     1:07     3:02
   6:03- 3 13:57- 3 18:19- 3 26:46- 3 38:11- 3 46:21- 3 68:55- 7 76:23- 8 81:15- 7 86:38- 7
   2:08     5:03     6:19     5:19    10:54    14:23    30:37    31:33    32:40    35:42
     35       33       34       32       92       91       90       94       37      249
7.
Eilertsen Stian (1)
RPO
68:47
  3:55- 1  4:59- 2  4:22- 2  8:48- 4  5:46- 1 15:52- 7 11:43- 7  3:13- 1  4:30- 5  5:39- 5
   0:00     0:33     1:51     1:39     0:00    11:11     5:23     0:00     0:45     3:18
   3:55- 1  8:54- 1 13:16- 2 22:04- 2 27:50- 2 43:42- 2 55:25- 3 58:38- 2 63:08- 2 68:47- 3
   0:00     0:00     1:16     0:37     0:33    11:44    17:07    13:48    14:33    17:51
     35       33       34       32       91       37       92       37D      94      249
8.
Ole Garpestad (1)
RPO
74:33
  4:03     5:37     4:48    11:14    12:19    19:49     6:43     0:40
   4:03     9:40    14:28    25:42    38:01    57:50    64:33    74:33
     35       33       34       32       91       37       94      249
9.
Moen Steinar (1)
RPO
74:49
  4:15     4:36     4:14     9:25    18:24    19:36     5:17     0:35
   4:15     8:51    13:05    22:30    40:54    60:30    65:47    74:49
     35       33       34       32       92       37       94      249
10.
Solli Øivind (1)
RPO
86:49
 14:05- 8  7:22- 3  8:39- 5  7:09- 1  6:26- 3 16:06- 8  9:33- 3  6:50- 7  6:07- 8  4:32- 3
  10:10     2:56     6:08     0:00     0:40    11:25     3:13     3:37     2:22     2:11
  14:05- 8 21:27- 7 30:06- 8 37:15- 8 43:41- 4 59:47- 8 69:20- 8 76:10- 7 82:17- 8 86:49- 8
  10:10    12:33    18:06    15:48    16:24    27:49    31:02    31:20    33:42    35:53
     37       94       90       92       37D      32       34       33       35      249
11.
Andersen Hege (1)
RPO
86:11
 20:24     6:38     7:44    16:49     5:05     5:22     8:32     9:56     5:41
  20:24    27:02    34:46    51:35    56:40    62:02    70:34    80:30    86:11
     94       37       90       91       32       35       34       33      249
12.
Karin Garpestad (1)
RPO
79:01
  3:42     6:50     5:37     7:41    19:14    19:34     5:18     7:47     0:58
   3:42    10:32    16:09    23:50    43:04    62:38    67:56    75:43    79:01
     35       33       34       32       92       37       94      249      249