Arrangere løp

Når du har fått oppgave å arrangere et RPO løp er oppgavene som følger.

Finn ønsket sted og tid, oppdater nettsiden vår med informasjon om løpet.

Ta hensyn til om det er 2m, 80m eller sprint når det gjelder terrengtype.

  • Sprint er raske korte løp i lett løpbart terreng. Kartene er i 1:5000 eller 1:4000, og kan være parkområder eller andre lettløpte områder.
  • 2m arrangeres i ikke alt for kupert terreng med mindre det skal være en utfordrende løype. Postene plasseres slik at signalet ikke skjermes av skrenter eller bratte åssider i umiddelbar nærhet
  • På 80m er lange kraftlinjer, gjerder eller metallrør gjøre peiling vanskelig. Postene skal plasseres minst 80m fra slike objekter

Sjekk om det er tilgjengelig o-kart i området og hvilken o-klubb som enten selger ferdigtrykte kart eller kan lage utsnitt. Det er ulik praksis mellom klubbene, noen sender kartunderlaget på epost og du betaler etter bruk mens noen selger kun ferdigtrykte kart. Pris er i dag rundt kr 25 for et A4 størrelse kart.

Online kart:

Nettsiden Mapant  er automatisk genererte o-kart fra laser-skanning. For radioorientering kan dette være godt nok til vårt bruk siden vi ikke orienterer etter så mange detaljer. Finn ønsket område og eksporter som et bilde. Det er mulig å importere dette bildet inn i kartprogrammet OpenOrientering og oppdatere med riktige veier og stier.

Kilder til kart:

O-kart kiosken: http://www.comparetracks.com/okartkiosken/

De har et stort utvalg av kart med henvisning til hvor disse kan skaffes. Meget bra oversikt over veldig mange o-klubber i østlandsområdet. Ikke alle kartene er registert, det er de sist oppdaterte kartene du finner i denne oversikten

NOF sitt kartregister: http://gis.umb.no/o-kart/inn/

Dette er nye og historiske kart med referanse til o-klubb. I dag er så og så alle o-klubber på nett og har direkte referanser til de som selger kart.

Kartrtrykk

Kart trykkes på en god laserprinter med minst 600DPI.

Underlaget bør være vektorisert (PDF eller kildefil til Ocad), men for radioorientering kan bruke pixelgrafikk (som GIF eller JPG). Oppløsning bør være minst 300DPI, helst 600DPI på en pixelfil.

Jon og Thomas hjelper både med trykking og kontakt med o-klubbene.

Tid og sted
Websiden til RON oppdateres med informasjon om løpet. Skriv også inn ett innlegg om løpet som kan krysspostea på Facebook.

Løyper

Hvis det er nybegynnere som skal delta må løypa være enkel og kort. Postene legges i tilknytning til stier eller andre ledelinjer som gjør det enkelt å vite hvor man er på kartet.

Vanlige klassiske løyper skal være 4-6km lange og løpstid rundt en time for de beste. Maksimaltiden er normalt 2 timer, både fordi om det skulle skje noe skal man ikke behøve å vente lenge før man går ut i terrenget. Avstand mellom postene er fra 0.5km til 1km. Med 5 poster blir dette ca 3 km i luftlinje og effektiv 4-5km løpelengde.

Fox-o løyper krever god planlegging av hvor postene skal ligge siden de skal avmerkes på kartet. Det er ikke like kritisk som i et o-løp, men må være plassert slik at senderen er hørbar fra sentrum av postmarkeringen.

Sprintløp består av to sløyfer med 5 poster i hver del. De deles av med en S post (spectator) før målsender. Løypelengde er rundt 2km.

Les mer om løyper i Temahefte Radioorientering

Resultater og tidtakning

Etter hvert løp skal resultatene rapporteres inn med navn, tid og poster til resultatansvarlig.

Registrer nye løpere i eget skjema med navn, alder og kontaktinformasjon.

Tiden kan tas manuelt eller med bruk av elektroniske brikker (EKT). Vi har avleser og programvare for å skrive ut resultater og til vurdering av veivalg.