Regler RPO arrangementer

Oversikt over ulike regler knyttet til arrangementer for radioorientering

Nasjonalt

CUP regler, Radioorientering Norge

NM regler, klassisk 80m og 2m

NM regler, uoffisielt ski NM 80m

NM regler, radiopostjakt (fox-o) åpent mesterskap

NM regler, sprint 80m

Internasjonale regler

Nordisk mesterskap

Nordic ARDF rules

Nordic ARDF competition rules

IARU-Region 1 regler (gjelder også for VM)

http://www.ardf-r1.org/ardf_rules