NM regler, radiopostjakt (fox-o) åpent mesterskap

Radiopostjakt eller fox-o som er den internasjonale betegnelsen er et radioorienteringsløp hvor postene er radiosendere med kort rekkevidde på 100 til 200m. Postene peiles inn ved at løperen orienterer seg til midten av et område markert på kartet som en klassisk orienteringspost, fra dette punktet skal posten være hørbar med en vanlig peilemottaker. Reglene baseres på internasjonale regler for fox-o.

Reglene er under utarbeidelse!

Formål og organisering

 1.  Åpent NM i radiopostjakt arrangeres i sommerhalvåret av Radioorientering Norge (RON) som kan delegert til personer eller en forening oppgaven med å gjennomføre arrangementet.
 2. Mesterskapet kårer Norgesmester i radioorientering, radiopostjakt i en eller flere klasser avhengig av deltagerantall.
 3. Formålet er å arrangere et løp hvor personer med erfaring enten fra klassisk orientering eller radioorientering kan konkurrere i samme løype og utfordre hverandres styrker. Dette skal være et bindeledd mellom o-interesserte eller andre med erfaring fra løp i skog og mark, og de som løper klassisk radioorientering. Her kombineres to sporter og man kan konkurrere i samme løype og utfordre hverandres styrker.
 4. Mesterskapet er åpent for alle som ønsker å delta. Arrangøren kan sette begrensninger på antall deltagere ved påmelding i forhold til kapasitet eller andre hensyn.
 5. Løpet er individuelt, det er ikke tillatt å motta eller gi hjelp til andre løpere, overtredelse medfører diskvalifikasjon. Unntak kan gis for yngre løpere under 16 år som er under opplæring.
 6. Klasseinndeling er menn, kvinner og juniorer under 16år.
 7. Det må være minst tre deltagere i en klasse for at løpet klassifiseres som Norgesmesterskap.
 8. Aldersinndeling gjøres i klasser med mer enn 10 deltagere.
 9. Mesterskapet terminfestes i RON sin oversikt over løp og innbydelse med løpsinbydelse skal publiseres på hjemmesidene til NRRL og RON senest 14 dager før løpet. Frist for påmelding kunngjøres i innbydelsen.
 10. Arrangører og løpere forplikter seg til å følge de regler og normer som gjelder for idrett i Norge.

Løpsregler

 1. Løypen legges i et egnet skogsområde med orienteringskart i målestokk mellom 1:10000 og 1:5000, godkjent av NOF.
 2. Postene markeres på kartet med nummer og standard sirkel for postmarkering som i klassiske o-løp.
 3. Postbeskrivelse viser frekvens, postens signalkode (MO-) og kodehastighet, bokstaven angir F for fast eller ingen for sakte sending (slow).
 4. Frekvensen for alle slow skal være den samme, og tilsvarende for alle F. Det skal være minst 20kHz i frekvensforskjelle mellom fast og slow.
 5. Postsenderene skal sende kontinuerlig med lav effekt som skal være hørbar på minst 100m og ikke hørbar over 250m med bruk av en normalt følsom mottaker.
 6. Målsender kan benyttes. Signalkode skal være MO og sende kontinuerlig med 1 til 3W utgangseffekt
 7. Tidtaknign er enten manuelt med klippetenger eller elektroniks med EMIT EKT
 8. Spesielle forhold i lypa som start og målkorridor eller andre opplysninger skal det opplyses om på start.

Klasser

 1. Det konkurreres i aldersklassene 16 år og under (junior), 17 til 54 år, 55 år og over, og kvinner/menn. Aldersklasse er oppnådd alder i kalenderåret.
 2. De 16 år og under , og 55år og over løper kort løype, mellom 17 og 54 år løper lang løype.
 3. Premiering til førsteplass, med mer enn 10 deltagere er det premier til første, andre og tredjemann.

Sendere og poster

 1. Postene er laveffekts radiosendere som skal være minst hørbare på 100m og ikke hørbare utenfor 250m med en normalt følsom mottaker. Normal plassering er innenfor en radius på 100 fra postmarkering på kartet.
 2. Postene markeres med o-flagg på 15x15cm.
 3. Postene tas i vilkårlig rekkefølge. Ved bruk av målsender er denne obligatorisk sistepost.
 4. Beste tid er den som har alle poster og raskeste løpstid.
 5. Frekvensen på postene oppgis på start og postbeskrivelse
 6. Det skal være minst 200m mellom senderene.
 7. Kontroll av at man har funnet postene kan være elektronisk eller klippetang.

Jury

 1. Løpsansvarlig har ansvaret for påmelding, legge løyper og tidtaking
 2. Det utnevnes en jury før start med løpsansvarlig og to uavhengige personer, alternativt to løpere.
 3. Eventuell protest leveres skriftlig til løpsansvarlig senest 1/2 time etter at siste løper er i mål og resultatene er gjort tilgjengelig.