Radio-o postjakt (fox-o)

Radio-o postjakt eller fox-o som er den internasjonale betegnelsen er et radioorienteringsløp hvor postene er radiosendere med kort rekkevidde.

Postene peiles inn ved at løperen orienterer seg mot posten på kartet og peiler seg frem de siste 100-200 meter når senderen kan høres.

På orienteringskartet er postene markert med postnummer fra 1-5 og bokstaver som angir frekvensen til posten

Post 1  MOE - -    - - -   * 
Post 2  MOI - -    - - -   * *
Post 3  MOS - -    - - -   * * * 
Post 4  MOH - -    - - -   * * * * 
Post 5  MO5 - -    - - -   * * * * * 
Mål   MO  - -  - - -

Måle er å finne så mange poster som mulig innenfor maksimaltiden. Kommer man over maksimaltiden får man ikke godkjent løpet.

Første taktiske vurdering i et løp er å finne ut rekkefølgen man skal finne postene i. Hvilke veivalg er raskest å løpe og har færrest høydemeter.

Når rekkefølgen er bestemt er det vanlig orientering mot posten. Radioen må stilles på riktig frekvens og maksimal forsterkning, når man nærmer seg postmarkeringen må man lytte etter det svake signalet og så raskt som mulig finne retningen til posten. Her peiler man alltid mot det sterkeste signalet med mottakeren.

Når man nærmer seg posten vil signalet bli så kraftig at man må justere ned forsterkningen. Det er da mulig å peile med kortsiden av antennen (minimum signal).

Hvordan peile med mottakeren kan du lese på siden Teknikk og radio.

Høres det interessant ut? Bli med og prøv radioorientering