Radio-o postjakt (fox-o)

Radio-o postjakt eller fox-o som er den internasjonale betegnelsen er et radioorienteringsløp hvor postene er radiosendere med kort rekkevidde fra 100 til 200m.

Postene peiles inn ved at løperen orienterer seg mot midten av et område markert på kartet som en klassisk orienteringspost. Fra dette punktet skal posten være hørbar med en vanlig følsom peilemottaker innenfor 100m.

På orienteringskartet er postene markert med postnummer fra 1-5 og 1F-5F hvor F står for fast eller hurtig sending av morsetegn for identifikasjon. Det er også to forskjellige frekvenser som løperen må velge når man skal finne en gitt post. Frekvensen er oppgitt på kartet og dette er noe man kan stille inn før start.

Senderene går kontinuerlig og sender morsesignalet MOx hvor bokstavkoden x er 1-5 angitt med antall prikker, eks MOE er post 1 med en prikk etter to lange og tre lange.

Post 1  MOE - -    - - -   * 
Post 2  MOI - -    - - -   * *
Post 3  MOS - -    - - -   * * *
Post 4  MOH - -    - - -   * * * *
Post 5  MO5 - -    - - -   * * * * *
Mål   MO  - -  - - -

Måle er å finne så mange poster som mulig innenfor maksimaltiden. Kommer man over maksimaltiden får man ikke godkjent løpet.

Første taktiske vurdering i et løp er å finne ut rekkefølgen man skal finne postene i. Hvilke veivalg er raskest å løpe og har færrest høydemeter.

Når rekkefølgen er bestemt er det vanlig orientering mot posten. Radioen må stilles på riktig frekvens og maksimal forsterkning, når man nærmer seg postmarkeringen må man lytte etter det svake signalet og så raskt som mulig finne retningen til posten. Her peiler man alltid mot det sterkeste signalet med mottakeren.

Når man nærmer seg posten vil signalet bli så kraftig at man må justere ned forsterkningen. Det er da mulig å peile med kortsiden av antennen (minimum signal).

Postene har minst 100m rekkevidde med en «normal» mottaker. Mange mottakere har veldig god følsomhet og man kan høre posten opp til 300m eller mere.

Når man kommer nært posten må man dempe forsterkningen. Husk alltid å justere forsterkningen til maksimalt før man kommer til neste post, ellers kan man risikere ikke å høre denne og kanskje løpe forbi.

Hvordan peile med mottakeren kan du lese på siden Teknikk og radio.