Radiopeiling

Hvordan virker en radiopeilemottaker?

Signalet fra senderen varierer med avstanden og vinkelen til radiomottakerens antenne.

Jo nærmere du er jo sterkere signal, med litt erfaring får man en «følelse» av hvor langt det er til posten.

Hvor langt når signalet?

Det er mulig å høre en sender opp til 10 km, litt avhengig av terrenget. I et løp er det fra 1/2 til 2 km mellom postene så det er nok rekkevidde for å høre alle postene fra start.

På kortbølge vil man høre signalet fra alle postene så og si over alt i terrenget. I konkurransen som kalles 2m sendes signalet på VHF (145MHz) og vil da stoppes av åser og fjell.

Hvordan peile med kortbølgemottaker

Korbølgemottakeren kan motta signaler i området 3.5MHz og 3.8MHz (80m bølgelengde). Det kan se vanskelig ut å peile første gang, men bli med og prøv og du lærer dette veldig raskt.

Plugg inn hodetelefoner for å slå på mottakeren. Still volum til maksimal lydstyrke og frekvens til du hører radiosenderen.

Peileguide 80m
  1. Langsiden mot posten. I denne posisjonen er signalet sterkest når den rettes med ”langsiden” mot signalet fra posten. Jo nærmere posten jo høyere blir lyden. Juster ned volum når du kommer nærmere.
  2. Ved å sikte langs radioens antenne når lyden er svak kan man bestemme nøyaktig retning. Det er viktig å bevege antenna frem og tilbake for å finne minste lydstyrke. Du lytter altså etter hvor signalet er svakest.
  3. Ved å holde inn til-fra kontrollknapp er det mulig å høre hvilken retning signalet er sterkest. Posten er i den retningen fremover hvor signalet er sterkest (relativ forskjell).
    Finn sterkest lyd (punkt 1). Hold antenneknapp inne og roter 180 grader rundt radioen sin akse som vist. Posten er i den retningen lyden er sterkest (forskjell i lyd) når radioen vender mot deg.

Det krever litt trening på å peile retning og til-fra funksjon på en sikker måte. Når man prøver dette første gang er det en god idee å ta det litt med ro slik at man gjør dette korrekt og løper i riktig retning mot posten.

Planlegg løpet

Når du peiler postene kan du ved hjelp av retningen mot det svakeste signalet tegne inn peilinger på kartet fra der du er mot posten.

Orienter kartet nord-sør ved hjelp av kompasse. Peil retning mot det svakeste signalet, husk hvilken post det er vet å telle antall «dotter». Tegn inn peilingen.

Gjenta til alle fem postene er lokalisert med retning. Stort sett er det ikke nødvendig å bruke til-fra funksjonen på radioen hvis man starter i et hjørne av kartet. Noter nummer på posten.

Velg ut hva du tror er korteste avstand mellom postene. Begynn gjerne på en av sidene på kartet. Når du har løpt inn på kartet kan du krysspeiler posisjonen til postene.

Under veis i løpet kan det være uklart i hvilken retning posten ligger. Da må til-fra retning bestemme som i punkt 3

Les om orienteringsløp kombinert med radioorientering