Teknikk og radio

Hvordan virker en radiopeilemottaker?

Signalet fra posten mottas gjennom en antenne i mottakeren, og avhengig av hvilken vinkel antennen har til senderen vil signalstyrken variere.

Når avstanden til senderen øker vil også signalet i mottakeren bli mindre. Dette er i tillegg avhengig av om signalet har fri sikt. De som har erfaring med radioorientering kan anslå avstanden ganske nøyaktig.

Hvor langt når signalet?

Rekkevidden på signalet i klassisk orientering er opp til 10km. Vanlig avstand mellom postene er fra 500 til 2km.

På kortbølge vil man høre signalet fra alle postene i klassiske løyper. VHF signalet stoppes av formasjoner som åser og fjell, så hvis man løper nede i et Dyb dal kan man risikere at man ikke hører postene.

Hvordan peile med kortbølgemottaker

Korbølgemottakeren kan motta signaler i området 3.5MHz og 3.8MHz, dette er 80m båndet og derav uttrykket 80m løp.

Plugg inn hodetelefoner for å slå på mottakeren. Still volum til maksimal lydstyrke og frekvens til du hører radiosenderen.

  1. I denne posisjonen er signalet sterkest når den rettes med ”langsiden” mot posten. Jo nærmere posten jo høyere blir lyden. Juster ned volum når du kommer nærmere.
  2. Ved å sikte langs radioens antenne når lyden er lavest kan man bestemme nøyaktig retning. Det er viktig å bevege antenna frem og tilbake for å finne minste lydstyrke.
  3. Ved å holde inn til-fra kontrollknapp er det mulig å høre hvilken retning signalet er sterkest. Posten er i den retningen fremover hvor signalet er sterkest (relativ forskjell). Finn sterkest lyd, hold antenneknapp inne og roter 180 grader. Posten er i den retningen lyden er sterkest (forskjell i lyd)

Det krever litt trening på å peile retning og til-fra funksjon på en sikker måte. Når man prøver dette første gang er det en god idee å ta det litt med ro slik at man gjør dette korrekt og løper i riktig retning mot posten.