Radiopeiling

Hvordan virker en radiopeilemottaker?

Signalet fra senderen varierer med avstanden og vinkelen til radiomottakerens antenne.

Jo nærmere du er jo sterkere signal, med litt erfaring får man en «følelse» av hvor langt det er til posten.

Hvor langt når signalet?

Det er mulig å høre en sender opp til 10 km, litt avhengig av terrenget. I et løp er det fra 1/2 til 2 km mellom postene så det er nok rekkevidde for å høre alle postene fra start.

På kortbølge vil man høre signalet fra alle postene så og si over alt i terrenget. I konkurransen som kalles 2m sendes signalet på VHF (145MHz) og vil da stoppes av åser og fjell.

Hvordan peile med kortbølgemottaker

Korbølgemottakeren kan motta signaler i området 3.5MHz og 3.8MHz som er 80m båndet (derav uttrykket 80m løp). Det kan se vanskelig ut å peile første gang, men bli med og prøv og du lærer dette veldig raskt.

Peileguide 80m

Plugg inn hodetelefoner for å slå på mottakeren. Still volum til maksimal lydstyrke og frekvens til du hører radiosenderen.

  1. I denne posisjonen er signalet sterkest når den rettes med ”langsiden” mot posten. Jo nærmere posten jo høyere blir lyden. Juster ned volum når du kommer nærmere.
  2. Ved å sikte langs radioens antenne når lyden er lavest kan man bestemme nøyaktig retning. Det er viktig å bevege antenna frem og tilbake for å finne minste lydstyrke.
  3. Ved å holde inn til-fra kontrollknapp er det mulig å høre hvilken retning signalet er sterkest. Posten er i den retningen fremover hvor signalet er sterkest (relativ forskjell). Finn sterkest lyd, hold antenneknapp inne og roter 180 grader. Posten er i den retningen lyden er sterkest (forskjell i lyd)

Det krever litt trening på å peile retning og til-fra funksjon på en sikker måte. Når man prøver dette første gang er det en god idee å ta det litt med ro slik at man gjør dette korrekt og løper i riktig retning mot posten.

Les om orienteringsløp kombinert med radioorientering