Radioorientering er gøy

nordic2014dNå er det enkelt å starte med RPO. Gjennom flere år har vi i foreningen Radioorientering Norge (RON) fått erfaring med rekruttering av nybegynnere og vært behjelpelig med å låne utstyr og gi assistanse til de som vil prøve RPO.

Vi har investert i utstyr som er enkelt å bruke for å sette opp RPO løyper, alt fra en til fem poster eller mer. Små mikrosendere med rekkevidde opp til 1km og en kort trådantenne på kun 2m gjør det enkelt å frakte og sette opp en løype. De er fleksible og kan programmeres med ulike frekvenser, hastighet til morsesignalet og periode, kort fortalt kan de bruket til alt, nesten da. Mikrosenderne er kjøpt inn fra Tsjekkia og finnes i en internasjonal utgave med bruksanvisning på engelsk. Et vanlig 9V batteri driver disse i mange timer.

Begynn med det enkle

figur 4Start med en enkel RPO utfordring, først er det viktig å bli kjent med hvordan mottakeren virker. To poster i et åpent område hvor postflaggene er synlige er en fin måte å se og høre hvordan lyden fra posten endrer seg i forhold til hvordan radioen rettes. Det er antennens egenskaper som brukes for å bestemme retningen til posten.

Steg to er å krysspeile to poster med utgangspunkt langs en sti eller vei. Bruk et o-kart eller annet turkart med liten målestokk, eks 1:1000 (1cm tilsvarer 10m). Når postene er krysspeilet kan man finne postene og se hvor god krysspeiling man fikk, et konkurranseelement er hvem som har kortest avstand mellom post og krysspeiling.

Steg tre er en enkel RPO løype med 4 eller 4 poster hvor alle er lagt i nærheten av en sti eller vei. Fra et kjent utgangspunkt peiles alle postene under veiledning av en person som vet hvor postene er plassert. Når alle peilingene er innenfor akseptabel feilmargin gjennomgås rekkefølgen postene skal søkes etter, og med gode peilinger er det ikke nødvendig å peile med markeringer på kartet.

Som et alternativ kan en eller flere peilinger tegnes inn på kartet, eller postene markeres med en stor ring.

Hvordan kommer du i gang med RPO

Den raskeste veien til suksess er å låne utstyr av RON. Vi formidler svært gjerne kontakt med våre medlemmer som kan gi råd og hjelp til oppstarten.

Orienteringskart (o-kart) kan kjøpes fra lokale orienteringsklubber. Det er mulig å lage egne kart ved å skrive ut kartblad fra websiden norgeskart.no. De er ikke like detaljerte som o-kart, men kan være et godt alternativ hvis det ikke er en lokal o-klubb i nærheten.

figur 7Din egen mottaker?

På sikt ønsker de fleste å bruke sin egen RPO mottaker. Fordelen med å eie sin egen mottaker er at man etter hvert lærer seg hvor langt det er mellom postene ved hjelp at styrken på signalet.

Det er ikke nødvendig med spesialutstyr til RPO bortsett fra selve RPO mottakeren. Det du trenger er et turkompass og tøy til å gå ute i marka med. Hvis ambisjonsnivået øker er det alltid mulig å skaffe spesialtøy, kompass og sko som er laget for o-løpere.

Sendere og mottakere kan kjøpes fra ok2bwn i Tsjekkia: http://www.ok2bwn.cz/

Det finner også ulike sendere og mottakere som design på nettet for de som vil bygge dette selv.

Lån av utstyr og hjelp til å komme i gang finner du på websiden til RON:  www.radioorientering.no

RPO manager er tilgjengelig for spørsmål og assistanse i RPO. Send meg en epost eller ta kontakt på telefon:

jon.sletvold (på) gmail, eller telefon 91179562

God postjakt