Info fra årsmøtet

Etter noen kilometer i skogen på Bygdøy samlet medlemmer seg på NRRLs møterom på Rommen hvor årsmøtet ble avholdt. Møtet gikk i gjennom årsberetning, regnskap, budsjett og ikke minst valget. Årsmøtet hadde ingen store saker til drøfting. Fullt referat vil bli lagt ut noe senere. Dette vil bli sendt ut om kort tid.

Styret fikk forsamlingen med på å øke kontigenten for senior til 200,- (+50). Fra valget kan vi melde at alle ble gjenvalgt utenom varaplassen hvor Karin LA8UW kom inn i stedet for Steinar.

Etter møtet ble det kort informasjon om Nordisk mesterskap på Lillehammer 2015 og EYAC 2016. Dessuten ble terminlisten satt opp så langt det lot seg gjøre.

Resultater fra løpet kan du finne her