Innkalling årsmøte 2018

Innkalling til årsmøte

Radioorientering Norge

Lørdag 10. mars 2018  kl: 16:00

 

Adressen er

Solveien 98 B, 1162 Oslo

Dette er LA3ST Stein sitt hus på Nordstrand i Oslo.

 

Til behandling foreligger følgende saker:

 

  1. Åpning av møtet
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Styrets årsberetning
  4. Regnskap og revisors beretning
  5. Kontingent og budsjett
  6. Innkommende forslag
  7. Valg og oppnevning av valgkomite

 

Etter årsmøtet setter vi opp årets terminliste så langt det lar seg gjøre.
Send inn ditt ønske om dag og sted til styret, svein@seokonsult.no

Årsmelding Radioorientering Norge 2017

Regnskap (kommer)

Budsjett (kommer)