Innkalling til årsmøte 2019

Radioorientering Norge

Lørdag 9. mars 2018  kl: 15.30

 

Adressen er

NRRL/Oslogruppens lokaler Nedre Rommen 5. Oslo

 

 

Til behandling foreligger følgende saker:

  1. Åpning av møtet
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Styrets årsberetning
  4. Regnskap og revisors beretning
  5. Kontingent og budsjett
  6. Innkommende forslag
  7. Valg og oppnevning av valgkomite

 

For å delta på årsmøtet må kontingent for 2018 være betalt.

 

Etter årsmøtet setter vi opp årets terminliste så langt det lar seg gjøre.
Send inn ditt ønske om dag og sted til styret, svein@seokonsult.no

Vedlegg:

Årsberetning 2018

Regnsk_RON_2018

 

LØP FØR MØTET!

Vårens «vakreste eventyr» skjer lørdag 9.mars på Kjelsås/Oslo….
Da er der årets første RPO-løp og det går i kategori 80 m.

Det var planlagt SKI-RPO, men nå blir det i stedet et urbant gateløp,- og det er Christian LA5OQ som inviterer.
Fremmøte og start: lørdag 9.mars, start kl. 1200 på P-plassen Oset Renseanlegg på Kjelsås. (mellom Midtoddveien og Myrerveien).

 

Vi minner om at alle er velkomne og spesielt nybegynnere!

Du får låne peilemottaker og introduksjon gis. Mer info på www.rpo.no eller kontakt LA5OQ på 913 84 130.