Innkalling til årsmøte

Det innkalles herved til

Årsmøte i Radioorientering Norge (RON)

Tid:        Lørdag 7. mars kl. 16.00
Sted:     NRRL lokalet på Rommen, Oslo

 

Saksliste

1.       Åpning

2.       Valg av møteleder og møtereferent

3.       Årsberetning 2014

4.       Regnskap 2014

5.       Innkomne forslag

6.       Kontingent og budsjett 2015

–          Styret foreslår økning av kontingent til 200,- for seniormedlemmer.

Uendret for junior (kr.50,-).

7.       Valg

Dokumenter:

NB! For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2014 være betalt.

Valgkomiteen (LA5OQ Christian og LA1KP Øivind) er tilgjengelig for forslag på kandidater til styret.

 

Etter møtet vil det bli satt opp terminliste for 2015 så langt det er mulig. Meld fra til sekretær på svein@seokonsult.no i forkant av møtet med forslag på alternative dager du kan arrangere et løp! Sted kan fastsettes senere.

 

For styret i RON

Svein Olsen, LA6KCA
Sekretær


ÅRETS FØRSTE RPO LØP

Som normalt avholdes det første løpet i cupen i forkant av årsmøtet. Arrangør blir Martin Tveisme. Mulighet for dusj før møtet på NRRL kontoret.

Startsted er Bygdøy Sjøbad kl. 13.00. (80m)

Vi serverer pølser og drikke før årsmøtet og tar kronerulling på dette for de som ønsker. Meld fra til svein@seokonsult.no slik at vi får en ide om hvor mange som ønsker dette i forhold til innkjøp.