Knut Einar Heimdal LA6XI er Silent Key

Det er med stor sorg vi melder at LA6XI døde Fredag 20. januar.

Knut fikk sin lisens i 1963, og har i alle år vært aktiv som radioamatør og DXer.
Knut har vært en positiv og entusiastisk bidragsyter i svært mange verv og aktiviteter innen radioamatørmiljøet generelt og LA4O Oslo-gruppen og radio-orienteringsmiljøet spesielt.

Knut LA6XI Silent Key 20 Jan 2023

Knut har vært aktiv Radio-orienterer siden slutten av 1960 tallet (den gang het det Revejakt). Etter VM i 1986 i det som da var Jugoslavia, ble det dannet en forening for Radioorientering i Norge. LA6XI Knut var hele tiden aktiv i foreningen og hadde ved sin borgang vært en utrolig aktiv leder i foreningen Radio-orienteringen Norge i mer enn 25 år.

Knut har deltatt i en lang rekke NM, VM, EM og Nordiske mesterskap og tatt flere nasjonale og internasjonale medaljer.

Som konkurrenter og deltakere har vi vært mye på reise sammen og dermed tett på hverandre.
LA6XI Knut var en person som alltid var tett på og bidro til god stemning innad i laget og god dialog på tvers av landegrensene.

Våre tanker går nå til hans XYL Frøydis LA1YM, døtrene Ingrid, Marianne, barnebarna og øvrige familie som har mistet en familiekjær og alltid entusiastisk pater familias. LA1KP Øivind

Legg igjen en kommentar