Kommende RPO løp frem til VM

Følgende datoer er planlagt for neste to løp frem til VM starter i Korea:


Tid: Onsdag 22.august kl 1800

Sted: Sandefjord/Helgerødmarka

Arr: Knut LA6XI

Løpet blir normal lengde med 5 RPO-poster og fin trening for de 8 RON-medlemmer fra NRRL som skal delta i VM RPO i Korea om et par uker.

Men vi inviterer også nybegynnere og andre interesserte og spesielt amatører fra Vestfoldgruppene til å komme å prøve seg på et par poster eller flere. Peilemottaker kan lånes ved start.

Kart i A3 i målestokk 1:7500  benyttes. Det blir boller/brus/kaffe i mål.

Fremmøte-sted blir Helgerød skole

Følg med på www.rpo.no for siste info eller våre FB-sider.

RON-medlemmer betaler kr 40 i startavgift,- andre gratis.

 

Kontakt telefon Knut 452 49 107  eller Frøydis 970 01 000.


28 august, Ole arrangerer 2m løp Ås

Tirsdag 28. august kl 18.00

Sted: P-plass ved Trampen speiderhytte, Ås

Ca. 300 m å gå til start/mål.

2m, 5 poster, kart 1: 15 000

Arr.: Ole LA2RR, telf 90 82 09 72 (muligens 145.500 eller Follo 2m FM)

Kjørebeskrivelse:

Ta Fv. 51 mellom Vestby og Ås.

Fra Ås:

                På Fv51  ca 1 km syd for krysset der Fv54 tar av mot Kroer kirke. Vei mot vest

Fra Vestby:

                På Fv51, ca 500m nord for krysset der Fv60 tar av mot Kroer kirke. Vei mot vest

73

Ole