Kontingent 2017

Nå som årsmøtereferatet er lagt ut er det også på tide med å kreve inn kontingent for året 2017. Du kan overføre til konto 0530.29.71422

Kontingent for senior kr.200,- og for juniorløpere kr. 50,-