LA6XI Knut er utnevnt til KOMMANDØR av Den Gyldne Nøkkels Orden

RON’s formann LA6XI Knut ble utnevnt til KOMMANDØR av Den Gyldne Nøkkels Orden under festmiddagen på Norsk Hammeeting 2015

LA6XI_kom_11042015_200pxI devisen for LA6XI nevnes blant annet følgende:
”I revejakt har du deltatt med heder –som idrettsmann
som organisator er du er uttrettelig sliter –en hedersmann”

I devisen nevnes videre Knut’s for arbeid i Oslo-gruppen og for NRRL som styremedlem og leder av ”trafic department”.

Utnevnelse til ridder og kommandør i  ”Den Gyldne Nøkkels Orden” (DGNO) tildeles personer som i særlig  stor grad har arbeidet for radioamatørsaken på lokalt, nasjonalt og/eller internasjonalt plan. DGNO er anerkjent som NRRL’s eneste hederstegn for personer som har bidratt og bidrar, i særlig stor grad til  fremme av radioamatørsaken.

LA6XI Knut ble utnevnt til ridder i allerede 1978, og har arbeidet til beste for radioamatørsaken i mer enn 50 år.   Siden opprettelsen av DGNO i 1935 er hittil bare 18 personer utnevnt til  kommandør, Knut er nummer 19 i rekken !

VI   GRATULERER!