RPO sendere og o-flagg

Postene er små radiosendere og et lite o-flag acc_skarm.gif (1877 bytes) markerer posten.

Konkurransene er inndelt etter hvilken frekvens som brukes, henholdsvis 80m (kortbølge) eller 2m (VHF).

Senderene for 80m løp bruker trådantenner hvor den ene tråden henges opp i et tre. På 2m er det en minder antenne som henger ca 2m over bakken

poster.jpg (12467 bytes)

Det er alltid noe å henge antennen i der posten er.

figur 7

Mikrosender til trening og fox-o er små nette sendere som har en rekkevidde opp til 1km

Figur 1 Mottakere og sendere

Dette er hva som trengs, mottakere, kort og sendere med o-flagg.

Hvordan skille postene fra hverandre?

TimeCyclusI klassiske løp er det fem poster som skal finnes i valgfri rekkefølge og en obligatorisk målpost. Postene sender på samme frekvens i hver sin tidsperiode. Først sender post 1 i ett minutt, så post 2 i ett minutt, og til slutt post 5 i ett minutt før post 1 igjen starter med å sende. Disse sender alltid på samme frekvens.

For å vite hvilken post som er aktiv i klassiske løp sender de morsesignaler som identifikasjon. Det er tre tegn og starter med bokstavene MO. Den siste bokstaven er kun prikker. Post 1 har en prikk (bokstaven e), post 2 har to prikker (bokstaven i).

Målsenderen sender kun MO  kontinuerlig på en egen frekvens.

Trykk på linkene for å høre de ulike lydsignalene.

Post Lydsignal Morsesignal
1 — —  
2  — — ∙∙
3  — — ∙∙∙
4  — — ∙∙∙∙
5  — — ∙∙∙∙∙
 Mål  — —