Postrekkefølge og krysspeiling

sprint

Retningen til posten finner man ved å lytte på styrken til signalet med peilemottakeren.

Ved å peile fra flere steder er det mulig å krysspeile postene. I tillegg gir styrken på signalet gi en indikasjon på avstand. I de klassiske øvelsene er krysspeilng og bestemme postrekkefølge en av hovedutfordringene. Husk at det ikke er noen markering på kartet som viser hvor postene er.

I fox-o peiler man i nærområdet for å finne posten innenfor postmakreringen.

Postrekkefølgen er valgfri,  det er en viktig forskjell mellom denne sporten og klassisk orientering.

kartpeiling

Kartet er montert på et underlag som gjør det enklere å tegne peilestreker.  Det finnes flere måter å bruke kart og kompass sammen med radiopeilemottakeren, alt etter egne preferanser og hva man synes er mest effektivt.

Krysspeiling på kartet er et effektivt hjelpemiddel for å beregne hvor postene er i de klassiske øvelsene. Med gode peilinger vet man posisjonen innenfor et lite område, og da blir målet å løpe til dette stedet man tror posten er når den starter å sende.