Lær RPO

Den beste måten å lære RPO på er å bli med på løp.

ff4808eb_jpg_orig.jpg (478254 bytes)De første gangene tar det tid å peile retinger og danne seg et bilde av hvor postene er.

Heldigvis er det raskt å lære, og etter 4-5 løp har man lørt seg hvordan mottakeren fungerer så godt at peilinger går nesten automatisk.

Les mer om hvordan du starter med RPO

Bilde fra VM år 2000 i Kina.

Her er noen tips til å finne postene.

Den første posten vil alltid være en direktepeiling fordi man løper rett mot posten.
directI løpet av de første 5 minuttene er det viktig å få peilet inn alle postene og bestemme hvilken rekkefølge postene skal tas.

Styrken til postene angis på kartet ved å tegne peilingen i det området man antar posten ligger. Start alltid med å  løpe mot det man antar er første post.

exampleCTo peilinger på kartet til en post er tilstrekkelig. Ekstra peilinger er kun nødvendig hvis tidligere peilinger ikke stemmer. Hvis ikke blir det mange streker på kartet som bare forvirrer.

Merk peilingene på kartet med talleen 1, 2, 3, 4 og 5. Kontroller at det er riktig post du lytter til!

Let etter posten selv om den slutter å sende, det lønner seg alltid. Hold kursen og ha øynene med deg. Bruk kompasset til å ta retning mot posten. Finner man posten 2 minutter før de andre har man vunnet 2 minutter.

Avstanden til posten kan man beregne ved å lytte til styrken på signalet. På 80m et det mulig å angi avstanden ganske nøyaktig, noen som kommer med erfaring og at man kjenner mottakeren man bruker.

2m radiopeiling er litt vanskeligere

2m ARDFPå 2m vil styrken på signalet variere pga reflekser og skygge. Når man nærmere seg posten vil styrkeendringene bli større mellom maksimal styrke og minimal styrket. På 2m peilingene må man bevege seg når man peiler slik eventuelle reflekser kan bli utelatt. Jo svakere signal, jo større sjanse for reflekser.

Det er alltid smartere å løpe/bevege seg i retning mot posten enn å vente på at den skal sende. Spesielt gjelder dette 2m hvor avstandsberegningen er vanskelig. Har man passert posten er et bare å snu, for da vet man at posten er maksimalt 4 minutter unna.

Ligg lavt i terrenget. Hvis du venter på at en post skal begynne å sende, og du vet at den er i nærheten trenger du ikke vise dette til den som kommer bak.

På 1 minutt løper du 100 til 200m. Dette er viktig å vite hvis du kan nå frem til neste post inne den starter å sende. Enten løper du alt du orker, eller så holder du vanlig tempo. Det er ingen vits å bruke kreftene på å løpe til en post hvis du likevel må vente 5 minutter.

Bruk ledig tid når du venter på en post til å sjekke peilingene du har.

På 2m kan man ved å holde antenne 90 grader finne ut om det er en refleks man lytter på. Hvis signalet ikke blir svakere når man vrir antenna er det mest sannsynlig et refleks signal.