Låkeberget – 80m løp tirsdag 19 august

Velkommen til radioorientering fra Låkeberget 19 august kl 18.00

Oppmøte ved Låkeberget parkering, ca 1.5km inn Maridalen i Oslo.

Start: ca 300m fra mål og oppmøteplass.

Kart: 1:7500 A4

Løypelegger: Jon Sletvold

Tlf: 91179562

Mottakere til utlån for nybegynnere som vil prøve seg på radioorientering.