Løp i Sandefjord 10 juni

Neste RPO-løp blir et 80m RPO-løp,  onsdag 10. juni v/Sandefjord og arrangør blir LA6XI Knut.

Vi starter fra Helgerød Skole.

Sandefjords,- Larviks- og Hortens-gruppen av NRRL inviteres spesielt!

Første start fra kl. 17:00 – og siste start ca kl 18:00,klassisk RPO-løp med 5 poster.

Løpet følger rutiner for smittevern slik RON har praktisert tidligere;

Individuell start,- ingen klippetenger på postene,- men de er merket med bokstavkode.

Ingen drikke i mål men hyggelig ham-prat!

Kart betales av ditt medlemskap i RON. Peilemottakere kan lånes.

Alle er velkomne til sommer-skogen!  

Kontakt-telefon LA6XI 452 49107 

Info på www.rpo.no og hjemmesidene