ardf.gif (15208 bytes)

 

Arrangere Radio-O løp

 
Sist endret: 19.05.07      

Regler-2m cup

Regler-oslocup

  Følgende informasjon omhandler hvordan RO løp kan arrangeres, regler for cup og andre nyttige tips. Dette gjelder for regionale og lokale RO løp. For NM og Nordisk er det egne retningslinjer.
Innhold

Forberedelser, annonsering av løp, stedsvalg.
Løypelegging, kategorier og vanskelighetsgrad
Gjennomføring av løp.
Rapportering, resultatservice

Forberedelser, annonsering av løp, stedsvalg.

Planlegg løpet i god tid og tilpass stedsvalg til lokale forhold som snøforhold, jakt eller andre o-løp. Løp som arrangeres skal annonseres på internettsidene til foreningen med detaljert informasjon om starttid og sted.

For store løp med mange deltagere er det viktig å avklare eventuelle grunneierforhold. Bruk informasjonen fra Norges Orienteringsforbund vedrørende retningslinjer for bruk av utmark.

Oppgi alltid mobiltelefonnummeret i løpsinnbydelsen og helst en epost adresse.

Kjøp kart fra den lokale o-klubben og bruk gjerne anledningen til å spørre om lokale forhold som det kan være nyttig å vite noe om.

Terrenget som velges må være tilpasset vanskelighetsgraden til løpet. Dette kan være forhold som påvirker radiosignaler samt o-tekniske forhold.

Dersom elektronisk tidregistrering brukes så må dette testes ut på forhånd av løpsarrangør. Dette gjelder også databasert etterarbeidelse av tidregistrering.

Løypelegging, kategorier og vanskelighetsgrad

Løypelegging er en del av forberedelsene til løpet. Planlegg først løpet på o-kartet og hvis man er ukjent i terrenget så kan det være nødvendig å prøveløpe løypa før postene settes ut. Det er laget en detaljert beskrivelse av tekniske krav til RO løp her. Det er i tillegg en del krav til løpsavvikling beskrevet i reglene for cup-ene: Regler-2 og Regler-oslocup

Løpene er kategorisert etter lengder og vanskelighetsgrad.

Kategori Lengde Beskrivelse
Kort/sprint 1.5 - 2.5 km Kortløyper er beregnet for nybegynnere kombinert med sprintløp.
Mellom 3-5 km Dette er normalløyper hvor lengden tilpasses terrenget slik at vinnertiden skal være rundt 60 minutter.
Lang 5-10 km Langløype benyttes i hovedsak til oppkjøring før større arrangementer som VM og EM. NM og Nordisk har en normal løpslengde på 5-7 km. Vinnertid kan være fra 60 til 80 min.

Nybegynnerløyper er alltid korte med postene enkelt plassert og godt synlige. Sprintløp og kortløp kombinerer kravet til enkle nybegynnerløyper ved at erfarne løpere får et tidsmoment ved valg av starttid.

Normalløp skal gi en utfordring til deltagerene både til kondisjon og styrke, radiopeileferdigheter og o-ferdigheter. Løypene skal i tillegg legges slik at den i minst mulig grad skiller på tilfeldigheter. Dette krever en del erfaring fra løypeleggere og at retningslinjer for løypelegging blir fulgt.

Langløp har samme vanskelighetsgrad som normalløp. Til oppkjøring og treningsløp kan enklere postplasseringer med store (normale) o-flagg brukes da dette er den normale markeringen av poster i store mesterskap.

Maksimaltiden skal normal ikke overskride 2t for normaldistanse og kortløp.

Gjennomføring av løp

Deltagere møter opp til start 1/2 time før angitt starttid. Arrangør må være tilstede før start og opplyse eventuelle forhold omkring løype eller andre forhold som er viktige for deltagerene, samt maksimaltid og siste målgang.

Kart selges av arrangør. Ved samløp med andre o-klubber kan salg og påmelding skje av andre enn den som har ansvaret for RO løypa. Detaljer omkring løpet skal da oppgis av den som har ansvaret for RO løpet.

Cup løp gjennomføres med fellesstart ved angitt starttid. Maksimaltid oppgis før start. Dette er å regne som siste tid for målgang. For å unngå heng fra senere startende skal neste startpulje ikke starte nærmere enn 15 minutter. Starten skjer normal når post 1 begynner å sende.

Ved elektronisk tidtakning kan det være vanskelig å starte flere samtidig da det ikke er nok startpunkter. Dette løses ved å innføre fleksibel start innenfor de første 15 sekunder perioden hvor post 1 sender.

Tidtakning tas ved avtalt mållinje. Klipp for poster kontrolleres ved målgang og noteres i resultatliste. Etter løpet kan fasit med postplassering og løypelengde fremlegges.

Etter løpet skal arrangør sørge for at det er tilstrekkelig drikke til løpere som kommer til mål. Når løpet er over skal arrangør i tillegg sørge for at mål og startområdet er ryddet for eventuelt skrot og søppel.

Rapportering, resultatservice

Løpsarrangør er ansvarlig for å rapportere inn resultater til den som har ansvaret for å summere cup resultatene. Dette skal rapporteres inn på følgende format:

Plass Deltaker Tid Poster
nr Etternavn Fornavn tt:mm:ss 0-5

En excel fil mal brukes for å legge inn resultateen: ResultatInnmelding.xls 

Uregistrerte deltagere må det legges til informasjon om navn, alder og klubb.

For å beregne poeng og fradrag er det viktig at resultatet inneholder Kjønn/Aldersklasse. Aldersklassen beregnes utifra alder på løper som fylles inneværende år.

Det er nyttig om det i tillegg til resultater blir rapportert inn en generell informasjon om løpet, kart, startsted, lengde, værforhold og andre spesielle forhold som kan ha nyhetsverdi så vel som historisk verdi.