ardf.gif (15208 bytes)

 

Innmelding og informasjon

 

   

 

 

Epost fra Radio Orientering Norge

Ved å sende en epost til WEB redaktøren kan du bli oppdatert med informasjon om kommende løp og annet nytt fra Radio Orientering Norge. Send meg en epost hvis du ønsker slik informasjon!

Send en epost til: 

Riktig registering i deltagerregisteret?

Se deltageroversikten og kontroller om informasjonen der er riktig. Send en epost til styret hvis informasjonen mangler eller ikke er korrekt.

Medlemskap i Radio Orientering Norge

Alle som er interesserte i radioorientering og ønsker å delta eller støtte virksomheten i Norge er velkommen.
Send en epost til styret med navn, adresse og fødselsdato. Vi sender informasjon om radioorientering og giro for innmelding.