ardf.gif (15208 bytes)

 

Radiopeileorientering

Kapittel II

 
Sist endret: 08.03.07      
Home
Up
Hva er RPO
Radiopost
Radiopeiling
Radiopeilemottaker
Finne frem
 

Hva er en radiopost?

På postene er det plassert små radiosendere som er gjemt i vegetasjonen. Et lite orienteringsflagg acc_skarm.gif (1877 bytes) markerer posten sammen med en klippetang som man bruker for å vise at man har vært på posten.

Senderene bruker en frekvens rundt 3.5MHz (kortbølge, 80m) og eller 144MHz (VHF, 2m). Konkurransene er inndelt etter hvilke sendere som brukes og man bruker bølgelengden til radiosignalet som navn på  løpene: 3,5MHz er 80m og 144MHz er 2m.

poster.jpg (12467 bytes)Senderene for 80m løp har trådantenne som er mellom 5 og 10 meter lange. Den ene tråden henges opp i et tre og den andre tråden strekkes langs bakken. Radiosenderen er på størrelse med en matboks.

Antenne til senderen for 2m løp henger omtrent 1.5m over bakken og er en rund metallring ca 1m i omkrets.

 

Hvordan skille postene fra hverandre?

Det er vanligvis fem poster i et løp (internasjonale regler). Postene sender på samme frekvens, men ikke på samme tid. Først sender post 1 i ett minutt, så post 2 i ett minutt, og til slutt post 5 i ett munitt før post 1 igjen starter med å sende. Postene sender med andre ord i ett minutt og er stille i fire minutter.

For å vite hvilken post som er aktiv sender postene ut enkle morsesignaler som identifikasjon. Signalet som sendes består av tre bokstaver hvorav de to første er like for alle. Det er bokstavene MO og morsesignaler er to lange og tre lange streker. Den siste bokstaven er kun prikker. Post 1 har en prikk (bokstaven E), post 2 har to prikker (bokstaven I). I tabellen under er det vist hvilke signaler de ulike posten sender.

Målsenderen er den eneste som sender hele tiden. Den er plassert ved mål eller starte på målkorridoren. Trykk på linkene for å høre de ulike signalene.

Post 1 2 3 4 5 Mål
Kode MOE MOI MOS MOH MO5 MO
Morsesignal --- --- . -- --- .. -- --- ... -- --- .... -- --- ..... -- ---

ff480a66.jpg (45271 bytes)Bildet viser en radiosender for 80m som ble brukt under VM i Kina år 2000.

 
   

Hva er RPO ] [ Radiopost ] Radiopeiling ] Radiopeilemottaker ] Finne frem ]