ardf.gif (15208 bytes)

 

Radiopeileorientering

Radiopeiling,  hvordan finne postene.

 
Sist endret: 08.03.07      
Home
Up
Hva er RPO
Radiopost
Radiopeiling
Radiopeilemottaker
Finne frem

 

 

 

 
Pic00006.jpg (67684 bytes)

Postene sender et signal og retningen finner man ved å lytte på signalet med peilemottakeren. Hvordan mottakeren fungerer er beskrevet i kapitlet om radiomottakere.

Når man beveger seg i lanskapet kan man få flere peilinger til samme post. Postene ligger i nærheten av disse krysningspunktene.

Hvor nøyaktig denne peilingen er vil være avhengig av avstanden til posten og hvor god tid man har til å peile. Jo bedre tid man bruker jo mere nøyaktig blir retningen til posten.

140999.jpg (142012 bytes)Rekkefølge postene tas i velger man selv, og det er en del av utfordringen med RPO å finne beste veivalg og rekkefølgen postene skal tas i.

Kartet til høyre viser et RPO løp i Røyken. Påtegningene er gjort i ettertid med   farger som viser postene, peilinger og veivalget. Post 4 viser en krysspeiling som er ganske nøyaktig på posten.

Rødt spor: Veivalg
Gule punkter: Peilepunkter
Blå punkter: Plassering av poster
Svarte streker: Peilestreker.

For å finne en post må man være i nærheten av den når den begynner å sende. Når posten sender har man ett minutt på å finne den når den begynner å sende. Har man en god retningsangivelse er det mulig å finne posten etter at den har sluttet å sende hvis avstanden ikke er for stor.

140999.jpg (8484 bytes)Kartet er montert på en plate slik at man kan tegne på det. Noen fester kompasset på kartet. Dette gjør det enklere å orientere kartet mot nord, samtidig som man tegner inn peilingen til posten i den retningen som radioen angir. Radioen kan plasseres på kartet og antenne kan brukes som linjal for å tegne inn kursen. Med litt erfaring er det mulig å huske peilingene i hodet slik at man ikke trenge å tegne inn på kartet.

Hvis det regner eller er vått i skogen, pakkes kartet inn i et plastomslag som man kan tegne på. Det finnes flere måter å bruke kart og kompass sammen med radiopeilemottakeren. Hvordan man ønsker å gjøre dette vil man erfare etter noen RPO løp.

 
   

Hva er RPO ] Radiopost ] [ Radiopeiling ] Radiopeilemottaker ] Finne frem ]