ardf.gif (15208 bytes)

 

Radiopeileorientering

Komme først frem, Kapittel 5

 
Sist endret: 08.03.07      
Home
Up
Hva er RPO
Radiopost
Radiopeiling
Radiopeilemottaker
Finne frem

 

 

 

  Det vil alltid være prøving og feiling i de første RPO løpene man deltar i.

ff4808eb_jpg_orig.jpg (478254 bytes)Til og begynne med bruker man ofte lang tid på selve peilingen. Det fører som regel til at man finner alle postene, men bruke litt lengre tid enn de mere erfarne. Når man føler at man behersker peilingen og tempoet øker blir det ofte noen bomturer fordi peilingene blir mindre presise.

 

 

Bilde fra VM år 2000 i Kina.


Her er noen tips:

Den første posten vil alltid være en direktepeiling hvor man ikke får krysspeilinger fordi man løper rett mot posten.

asker.jpg (127734 bytes)I løpet av de første 5 minuttene er det viktig å få peilet inn alle postene og bestemme hvilken rekkefølge postene skal tas. Styrken til postene angis på kartet ved å tegne peilingen i det området man antar posten ligger. I den første perioden løper man mot det man antar er første post.

To peilinger på kartet til en post er tilstrekkelig. Ekstra peilinger er kun nødvendig hvis tidligere peilinger ikke stemmer. Hvis ikke blir det mange streker på kartet som bare forvirrer.

Merk peilingene på kartet med talleen 1, 2, 3, 4 og 5. Kontroller at det er riktig post du lytter til!

Innenfor 100 meter kan man finne posten selv om den slutter å sende hvis man har en nøyaktig retning til posten. Hold kursen og ha øynene med deg. Bruk kompasset til å ta retning mot posten. Det lønner seg å lete etter posten i stedet for å stå stille og vente. Finner man posten 2 minutter før de andre har man vunnet 2 minutter.

Avstanden til posten kan man beregne ved å lytte til styrken på signalet. På 80m et det mulig å angi avstanden ganske nøyaktig, men det krever erfaring og at man kjenner mottakeren man bruker.

På 2m vil styrken på signalet variere pga reflekser og skygge. Når man nærmere seg posten vil styrkeendringene bli større mellom maksimal styrke og minimal styrket. På 2m peilingene må man bevege seg når man peiler slik eventuelle reflekser kan bli utelatt. Jo svakere signal, jo større sjanse for reflekser. Generelt er det smartere å løpe enn å vente på posten skal sende. Spesielt gjelder dette 2m hvor avstandsberegningen er vanskelig. Har man passert posten er et bare å snu, for da vet man at posten er maksimalt 4 minutter unna.

Ligg lavt i terrenget. Hvis du venter på at en post skal begynne å sende, og du vet at den er i nærheten, trenger du ikke vise dette til den som kommer bak.

På 1 minutt løper du 100 til 200m. Dette er viktig å vite hvis du kan nå frem til neste post inne den starter å sende. Enten løper du alt du orker, eller så holder du vanlig tempo. Det er ingen vits å bruke kreftene på å løpe til en post hvis du likevel må vente 5 minutter.

Bruk ledig tid når du venter på en post til å sjekke peilingene du har.

På 2m kan man ved å holde antenne 90 grader finne ut om det er en refleks man lytter på. Hvis signalet ikke blir svakere når man vrir antenna er det mest sannsynlig et refleks signal.

 

 
   

Hva er RPO ] Radiopost ] Radiopeiling ] Radiopeilemottaker ] [ Finne frem ]