NorskARDFLogo.gif (4518 bytes)

wpe10.jpg (3809 bytes)

RADIOORIENTERING

RO er o-løp og radiopeiling hvor målet er å finne fem poster i terrenget.

Fly og båter bruker radiopeiling til navigasjon. Vi bruker det til å finne acc_skarm_2.gif (920 bytes) poster.

Det er to ulike frekvenser som kan brukes, kortbølge på 80m og VHF på 2m bølgelengde.

wpeB.jpg (10052 bytes)

Postene er små radiosendere. De sender i ett minutt hver i en periode på fem minutter. Hver post har egne morsesignaler.

Ingen av postene er merket av på kartet. Ved peile retningen samt å lytte til styrken på signalet finner vi postene. Hjelpemidler er kart, kompass, blyant for å tegne retninger til postene og en radiopeilemottaker.

prx80pro.jpg (7192 bytes)

80m peiemottaker
RO er forkortelsen for radioorientering. Det engelske navnet er Amateur Radio Direction Finding, forkortet ARDF. Radiopeileorientering - RPO er også brukt som navn tidligere.

Et vanlig RO løp er fra 4 til 7 km og de beste løper på rundt 1 time. Løpet består av lengre etapper enn i vanlig orientering, siden det er kun 5 poster som skal finnes. I tillegg til å løpe riktig må man også beregne å være ved posten når den sender, hvis ikke må man vente i den perioden posten ikke sender.

Varianter av RO løp i Norge er kortdistanse og kombinasjon av 2m-80m og vanlig orientering.

140999.jpg (8484 bytes)
ff4808eb_jpg_orig.jpg (35221 bytes)

RO er en internajonal sport. I VM 2004 var det deltagere fra 28 land. Sporten har stor utbredelse i Øst-Europa. I Norge er vi ca 25 aktive.

RO er enkelt å kombinere med vanlig orientering. Har du erfaring fra orientering eller turorientering bruker man noen få løp på å lære seg teknikken med radiopeiling.

Vil du prøve radiopeileorientering.

Vi en liten organisasjon som foreløpig kun har løpere på østlandet. I terminlista på www.ardf.no finner du oversikt over løp som vi arrangerer, samt internasjonale løp. I sommerhalvåret er det løp hver uke.

For å starte i løpet møter du opp ca 1/2 time før start. Det er påmelding ved oppmøte. Peilemottaker kan du låne.

Ønsker  du opplæring i løypa fra start, kan du ta kontakt med oss i Radio Orientering Norge.

 Informasjon om kurs, radiopeileorientering, terminlister og resultater:: www.ardf.no

Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Radiopeileorientering

 
01/02/2008