ardf.gif (15208 bytes)

 

Regler for LA ARDF  2M  CUP

Ajour pr. 5. mars 2006

 
Sist endret: 10.04.06      
 

§ 1 Konkurransen er åpen for alle. 2M-CUPEN organiseres av styret i LA-ARDF GROUP, eller en person som styret utser.

§ 2 Pokalen som blir oppsatt er en vandrepokal, og utdeles til vinneren av cupen hvert år. Den deltager som får tre napp i pokalen vinner den til odel og eie.

§ 3 Løp som skal telle i 2M-CUPEN må være annmonsert i god tid i LA ARDF's medlemsblad og i AMATØRRADIO, helst også i QST LA. Tellende løp merkes i terminlista med "2M-CUP".

§ 4 Det er anledning til gruppestart. Dvs er det mange deltagere kan arrangøren dele opp starten i grupper. Tidsdifferansen mellom gruppene skal være 5 min.

§ 5 Det skal før start opplyses om maksimaltid. Deltager som bruker mer enn maksimaltid får ingen tidsregistrering.

§ 6 Tids-kooreksjon med hensyn til alder skal brukes til beregning av slutttiden. Beregningen skjer etter følgende tabell (endret på Årsmøte 14.mars 1998):

  Alder

  Menn

  Kvinner

  under 16

  -6%

  -20%

  16 - 18

  -3%

  -15%

  19 - 44

  0%

  -10%

  45 - 54

  -3%

  -15%

  55 - 59

  -6%

  -20%

  60 - 64

  -9%

  -25%

  65 - 69

  -12%

  -30%

  70 - 74

  -15% -35%
  osv

§ 7 Poengberegningen i hvert løp er som følger:

(endret etter vedtak 5 mars 2006)

Beste korrigerte løpstid gir 10 poeng. Av de tre beste tidene beregnes det en snittverdi. Denne snittverdien dobbles og er utgangspunkt for 10 poeng i fradrag og gir en fradragskonstant i poeng pr sekund. Beste korrigerte tid gir 10 poeng og snittverdien gir 0 beregningspoeng. Dette er en lineær ligning hvor differansen i løpstid til vinnertiden multipliseres med fradragskonstanten og trekkes fra 10 poeng.

Minste tildelte poengsum for deltagere er uansett tid og poster 5 poeng.

Fadder tildeles 8 poeng.

Er det flere arrangører i et løp får hver 10 poeng. I løp der det brukes klasseinndeling, med ulik løype for løpere i ulike klasser, benyttes poengberegning i hver klasse

  I de løp det er klasseinndeling med ulike løpslengder, benyttes poengberegning i hver klasse.

§ 8 Ved kåring av vinner av LA-ARDF 2M-CUP regnes 70% av alle tellende løp, avrundet nedad til et helt antall. Maksimalt 20 arrangørpoeng kan inngå pr løper. Dersom to løpere har samme poengsum, vil antall seire, eventuelt beste poengsummer, avgjøre.

§ 9 Annullering/protester:
Dersom problemer oppstår ved et arrangement, kan løpet annuleres. Alle deltagere får da 5 poeng og arrangøren får 10 poeng. Protester skal meddelse arrangøren umiddelbart etter et løp. Ved protester og tvilstilfeller skal disse avgjøres etter samråd mellom arrangør, en deltager utpekt av arrangør før start og et styremedlem i LA-ARDF.

§ 10 Pokalen utdeles ved et høvelig tilfelle snarest mulig etter siste løp.