ardf.gif (15208 bytes)

 

Resultater

"Ski" RPO1. mars 2008

 
       
Løpsoversikt
Oslocup statutter
LA-ARDF cup regler

ORF-Tidskorrigering
Sist endret: 29.11.07
 
 Høgskolen i Vestfold
Svein inviterte både til årsmøte og RPO løp fra Høgskolen i Vestfold.
Litt surt vintervær møtte 6 deltagere, men i skogen var det utmerket løpsvær.

Martin var suverent best med en optimal tid i den ca 4.5km lange løypa. Tidene er tatt med EKT og viser postrekkefølge og tider.

80M

1. Dons Marin Kjelsås IL 43:00
2. Dons Christian Kjelsås IL 44:13
3. Jon Sletvold Kjelsås IL 55:13
4. Heimdal Knut Røyken 64:26
5. Moen Steinar Røyken 69:58
6. Solli Øivind Rpo 81:34

Generated by tTiMe 0.51


1. Dons Marin 43:00
  6:42-1 8:23-3 5:40-4  9:05-1 9:43-3  3:27-1
0:00 4:12 1:06 0:00 4:47 0:00
6:42-1 15:05-1 20:45-2 29:50-1 39:33-1 43:00-1
0:00 0:00 1:00 0:00 0:00 0:00
32 35 31 34 33 249
Tid til postDiff etter postSamlet tid
Tid etter vinner
Post nr
2. Dons Christian 44:13
 6:50-2 8:21-2  4:34-1 10:39-2 9:51-4 3:58-3
0:08 4:10 0:00 1:34 4:55 0:31
6:50-2 15:11-2 19:45-1 30:24-2 40:15-2 44:13-2
0:08 0:06 0:00 0:34 0:42 1:13
32 35 31 34 33 249
3. Jon Sletvold 55:13
 15:15-6  4:11-1 11:02-5 15:58-3  4:56-1 3:51-2
8:33 0:00 6:28 6:53 0:00 0:24
15:15-6 19:26-4 30:28-5 46:26-4 51:22-3 55:13-3
8:33 4:21 10:43 16:36 11:49 12:13
35 31 34 32 33 249
4. Heimdal Knut

64:26
 11:19-5 10:37-4 5:00-2 19:06-4 13:19-5 5:05-4
4:37 6:26 0:26 10:01 8:23 1:38
11:19-5 21:56-6 26:56-3 46:02-3 59:21-4 64:26-4
4:37 6:51 7:11 16:12 19:48 21:26
32 35 31 34 33 249
5.

Moen Steinar

69:58
 7:31-4 14:22-6 5:26-3 19:09-5 17:18-6 6:12-5
0:49 10:11 0:52 10:04 12:22 2:45
7:31-4 21:53-5 27:19-4 46:28-5 63:46-5 69:58-5
0:49 6:48 7:34 16:38 24:13 26:58
32 35 31 34 33 249
6.

Solli Øivind

81:34
 7:08-3 12:09-5 19:39-6 21:22-6 5:44-2 15:32-6
0:26 7:58 15:05 12:17 0:48 12:05
7:08-3 19:17-3 38:56-6 60:18-6 66:02-6 81:34-6
0:26 4:12 19:11 30:28 26:29 38:34
32 33 34 35 31 249

Generated by tTiMe 0.51