2009                                          
RO CUP   Sted Sandefjord Sprialtoppen  Høymyrdammen Skytterkollen Ås Nøtterø NM 09 Kjekstadmarka Vesterøya Solemskogen              
    Tellende 6   Dato: 23.04.09 05.05.09 19.05.09 04.06.09 11.06.09 20.08.09 10.09.09 17.10.09 31.10.09              
    Løp ant 9        
    Snitt deltg 10,6        
               
          Deltagere: 12 8 11 7 10 14 12 12 9 0 0 0        
          Løp nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
Navn Plass Klasse Ant.løp Poeng Tot                              
Dons Christian 1 M 8 56,97 70,87 9,19 5,59 9,37 8,30   10,00 8,40 10,00 10,00            
Moen Steinar 2 M 9 55,90 74,07 9,40 10,00 10,00 9,10 8,08 6,15 5,00 7,02 9,32            
Solli Øivind 3 M 8 54,58 66,23 9,93 5,38 10,00 10,00   6,27 7,75 7,09 9,81            
Kaiser Thomas 4 M 6 51,37 51,37 10,00 10,00 8,43       6,13 7,13 9,67            
Sletvold Jon 5 M 5 49,85 49,85     9,98   10,00 9,87 10,00   10,00            
Christensen Arne 6 M 8 46,52 56,52 6,38 7,65   10,00 7,49 5,00 5,00 10,00 5,00            
Heimdal Knut 7 M 8 44,33 54,33 5,62 7,56 6,14   5,14 5,00 10,00 5,00 9,87            
Andersen Hege 8 D 8 41,90 51,90 5,00 5,00 8,44 5,00   5,00 5,00 8,46 10,00            
Ringdal Gunnar 9 M 6 35,00 35,00 10,00     5,00 5,00 5,00 5,00 5,00              
Olsen Svein 10 M 5 31,82 31,82 5,00   5,00     10,00   6,82 5,00            
Ring Laila 11 D 6 30,00 30,00 5,00 5,00     5,00 5,00 5,00 5,00              
Tveisme Martin 12 M 3 23,00 23,00     8,00     10,00   5,00              
Garpestad Ole 13 M 3 20,00 20,00       5,00 10,00 5,00                  
Kristiansen Rolf M 14 M 4 20,00 20,00         5,00 5,00 5,00 5,00              
Garpestad Karin 15 D 2 10,73 10,73         5,73 5,00                  
Moen Ole-Kristian 16 M 1 10,00 10,00     10,00                        
Johansen Stein W 17 M 1 6,29 6,29         6,29                    
Røgeberg Brynjar 18 M 1 5,00 5,00 5,00                            
Tveisme Tony 19 M 1 5,00 5,00     5,00                        
Søgaard John 20 M 1 5,00 5,00             5,00